Ledarskap – mina tjänster

Framgångsrikt förändringsarbete: Från motstånd till möjlighet

En av hemligheterna bakom framgångsrikt förändringsarbete är att ge det den tid som krävs. Mitt arbetssätt bygger på lösningsfokuserat ledarskap, som är ett effektivt sätt att vända motstånd mot förändring till nya möjligheter. Läs mer om bland annat workshopen ”Framgångsrikt förändringsarbete”, som bygger på min bok Att leda förändringsarbete i förskola och skola (Lärarförlaget, 2024).

Kommunikativt ledarskap

Design av mötesformer, medarbetarsamtal m.m. med syftet att stärka dialogen i organisationen och fånga in medarbetarnas synpunkter och behov är konkreta exempel på vad arbetet med kommunikativt ledarskap kan innebära. Läs mer om workshopen ”Kommunikation i teamarbete”.

I ett vidare perspektiv ryms också hela skalan av strategier och verktyg för kommunikativt ledarskap, från ledningsstöd och ledningsgruppsutveckling till ledarutveckling, ledarträning och coachning av enskilda ledare i organisationen.

Coachning och handledning

Chefscoachningen startar med att du utifrån dina behov, önskningar och drömmar formulerar målen för coachningen. Kanske vill du sedan gå vidare med delmål, handlingsplan och tidplan – eller så föredrar du en mindre strukturerad coachning.  Läs mer här om coachning och handledning.

Handledning skiljer sig i vissa fall från coachning genom att vara mer vägledande och rådgivande. Då bidrar jag med min expertkunskap när det gäller ledarskap eller exempelvis skolutveckling. I andra fall är handledning helt öppen, där jag som handledare skapar ett rum för reflektion och lärande, utan att bidra med min egen sakkunskap när det gäller innehållet i det som tas upp. Den genomföras enskilt eller i grupp, till exempel för en rektor, ett arbetslag eller en ledningsgrupp i skolan.

Boktips

Min bok Att leda förändringsarbete i förskola och skola (Lärarförlaget, 2024) bygger på lösningsinriktat förhållningssätt och innehåller praktiskt användbara modeller och metoder för varje ledare.

Boken riktar sig i första hand till skolledare och ledningsgrupper inom skolans värld, men dess förhållningssätt passar lika bra för ledare inom annan offentlig verksamhet och i näringslivet i övrigt.

Att leda förändringsarbete i förskola och skola

Beställ ”Att leda förändringsarbete i förskola och skola” direkt från Lärarförlaget.