Mindfulness på arbetsplatsen

Inspirationsföreläsning: Mindfulness på arbetsplatsen

Mindfulness – eller medveten närvaro – är ett enkelt och effektivt sätt att hitta lugn och sinnesnärvaro i vardagen. Föreläsningen syftar till att ge deltagarna redskap att minska sin stress, hantera sin arbetssituation och höja kvaliteten vid möten eller andra arbetsrelaterade situationer.

Föreläsningen kan hållas som hel- eller halvdagsföreläsning. Under föreläsningen varvas genomgångar med gemensam dialog och reflektion samt med övningar och konkreta verktyg som kan tillämpas i arbetet och privat. Föreläsningen kan också hållas i workshopform och anpassas efter de specifika utmaningar som finns i din organisations, ledningsgrupp eller motsvarande.

Innehåll: verktyg för minskad stress och ökat fokus m.m.

Introduktion till mindfulness
 • Ta en sak i taget – och njut av det som är
 • Tanke, kropp och känsla – hitta sina inre resurser
 • Hantera stress och oro
 • Ta kontrollen över din autopilot
 • Andningen – ett redskap för lugn och närvaro
Vad säger forskningen?
 • Påvisade effekter av att tillämpa mindfulness
 • Så fungerar kroppen och hjärnan
 • När är din hjärna som piggast och mest kreativ?
Mindfulness för stärkt självledarskap
 • Värna din energi och kraft – hållbart självledarskap
 • Öka medvetenheten om dig själv, ditt agerande och hur det påverkar dig själv och omgivningen
 • Prioritera bättre och bli mer effektiv
 • Förstärk din koncentration och ditt fokus
 • Enkla verktyg bättre möten, ökad självmedvetenhet och mindre stress
Effekter och nytta
 • Ökad närvaro i stunden –> bättre lyssnande
 • Ökad förmåga att hantera stress –> större lugn
 • Ökad förmåga att hantera egna och andras känslor –> ökad förståelse för andras perspektiv och stärkt dialogkompetens
 • Ökad självkännedom –> ökad förmåga att uttrycka sig och agera adekvat
  bättre och bli mer effektiv
 • Stärkt uppmärksamhet –> förmåga att se vad som är viktigt och rätt att göra i stunden
  din förändringspotential
 • Mindre dömande och värderande –> större öppenhet för nya perspektiv och andras synsätt
Att träna sig i medveten närvaro
 • Grundläggande övningar och metoder
 • Tips om självträningsprogram

Målgrupp

Ledare och medarbetare i alla typer av organisationer.

Mer information och beställning

Hör av dig till kursledaren Peter Fowelin. Kontaktinfo:  peter@fowelin.com eller telefon 0707-72 85 77. Föreläsningen bygger bland annat på Peters bok ”Att leda förändringsarbete i förskola och skola” (Lärarförlaget, 2024) och Maria Gonzalez bok Mindfulness för ledare  (Dana Förlag, 2015).

 •  

Boktips

I boken Mindfulness för ledare  (Dana Förlag, 2015) visar författaren Maria Gonzalez hur mindfulness i nio tydliga steg bidrar till självkännedom, klarsynthet och fokus – ett autentiskt ledarskap som leder till förbättrade resultat och minskad stress på arbetsplatsen. Beställ boken här.

Mindfulness för ledare
Mindfulness för ledare
Tips: kurs i mindfulness på din arbetsplats
 • Behöver du eller dina medarbetare mindfulness för att hantera stress och höga krav – eller för att utveckla ledarskapet? Utöver kortare föreläsningar erbjuder jag en kurs med 6-8 kurstillfällen på din arbetsplats.