Skolförbättring – mina tjänster

Framgångsrik skolförbättring förutsätter såväl ett genomtänkt arbete på skolans ledningsnivå som pedagoger med kompetens att hantera utmaningarna i vardagen. Här presenteras några av de tjänster som Peter Fowelin erbjuder för skolor, skolledare och pedagoger.

Ledningens roll för framgångsrik skolförbättring

Framgångsrik skolförbättring på lokal nivå förutsätter en god ledningsorganisation. Men hur skapar man en fungerande ledningsgrupp inom skolans ram? Hur kan man med hjälp av ett delat ansvar få fart på medarbetarnas kreativitet, glöd, fantasi, initiativförmåga och ansvarstagande? Läs mer här om vår fortbildning Ledningsgrupp i skolan – ett effektivt team. Fortbildningen anpassas efter din skolas behov och genomförs på plats eller på internat, helst under några tillfällen under ett läsår.

Jag erbjuder också handledning och coachning av skolledare och ledningsgrupper.

Arbetslagsledare och arbetslag

Väl fungerande arbetslag och arbetslagsledare är helt avgörande för att en skola ska fungera väl och utvecklas. En väg att lyckas med skolförbättring på den enskilda skolan är att ge fortbildning för arbetslagsledare och arbetslag. Läs mer om Arbetslagsledarutbildning här. Jag erbjuder också handledning och coachning för arbetslag och arbetslagsledare.

Lärares ledarskap

Vi vill alla ha arbetsro i klassrummet. Men ibland störs arbetet av konflikter, ”pratighet” eller grupper som inte fungerar. Hur kan jag arbeta med elevgrupper och klasser för att långsiktigt skapa bra förutsättningar för lärande och utveckling? Hur utvecklas ett gott arbetsklimat och självgående klasser?  Läs mer om innehållet i min fortbildning i lärarledarskap och ledarskap i klassrummet. Jag erbjuder också handledning och coachning av pedagoger.

Konflikthantering

Olösta konflikter upplevs av många inom skolans värld som ett av de största hindren för att skapa arbetsglädje och en bra lärandemiljö. Men konflikthantering och konfliktlösning är inte så svårt som många tror. Läs mer om innehållet i min fortbildning Konflikthantering i skolan. Som mina övriga utbildningar och föreläsningar innehåller denna fortbildning teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg och modeller att använda i vardagen.

Boktips: ”Från motstånd till möjlighet”

Min bok ”Från motstånd till möjlighet” (Lärarförlaget, 2017) bygger på lösningsinriktat förhållningssätt och innehåller praktiskt användbara modeller och metoder för varje ledare och skola/förskola.

Från motstånd till möjlighet
Från motstånd till möjlighet

Boken riktar sig i första hand till skolledare och ledningsgrupper inom skolans värld, men dess förhållningssätt passar lika bra för ledare inom annan offentlig verksamhet och i näringslivet i övrigt. Beställ ”Från motstånd till möjlighet” direkt från Lärarförlaget.

Sagt om boken:

”I min roll som förskolechef har boken gjort mig mer modig inför att presentera och inleda förändringsarbete och gett mig de kunskaper jag behöver för att optimera mina möjligheter att lyckas förändra tillsammans med mina medarbetare.”
Therese Jangbo, förskolechef Kristianstad kommun