Om Peter F

Min yrkesbana påbörjades 1987, som ämneslärare. Under 10 år undervisade jag i SO-ämnen på en högstadieskola i Nykvarn utanför Södertälje. Önskan att utvecklas ledde mig vidare i min yrkesutveckling när jag 1997 lämnade läraryrket.

De följande åren breddade jag min erfarenhet av skola och skolutveckling, bland annat som ansvarig och chef för KK-stiftelsens satsning på IT i skolan i början av 2000-talet. Erfarenheterna som chef och ledare tog jag med mig när jag 2005 satsade på en mer renodlad inriktning som process- och ledarskapskonsult med gestaltinriktning.

Våren 2009 avslutade jag en 4-årig utbildning till diplomerad organisationskonsult (Master of Science in Organization). Utbildningen arrangerades av Gestaltakademin i samarbete med University of Derby. Läs mer om gestaltmetodik här. Jag är även utbildad programinstruktör för Ola Schenströms mindfulnessprogram.

Grundläggande för min syn på ledarskap och mitt arbete som organisationskonsult och ledarskapskonsult är att det handlar om kommunikation. Ledarskap uppstår i mötet med den andre – medarbetaren, kollegan, eleven eller vem det nu är. Redskapet är du själv och dialogen du skapar.

Genom mitt företag Dialog & Ledarskap samarbetar jag med de konsulter i mitt nätverk som behövs för varje enskilt uppdrag.

Mitt nätverk

Föreningen Gestalt i Organisation (FGO) och Nätverket Gestalt i Sverige

Föreningen Gestalt i Organisation är en mötesplats för dem som genomgått Gestalt Akademins fyraåriga organisations- eller terapeututbildning. Nätverket Gestalt i Sverige samlar gestaltutövare och visar vad gestalt bidrar med för människor, organisationer och samhälle. Vissa uppdrag genomför jag i samverkan med andra konsulter i detta nätverk.

Mindfulnesscenter AB (MfC)

Ola Schenström är läkare och Sveriges kanske mest kända förespråkare för mindfulness. I samverkan med Mindfulnesscenter (MfC) har jag gett ut en cd-skiva med mindfulnessövningar för ungdomar och jag  samverkar även med andra mindfulnessinstruktörer i Olas nätverk.

Workshop om mindfulness på Skolforums mässgolv. Foto: Anna Rut Fridholm