Handledning i skolan

Handledning i skolan: skolledare, arbetslagsledare och pedagoger

Handledning i skolan kan antingen vara vägledande och rådgivande eller mer öppen till sin karaktär. Den genomförs oftast i grupp, till exempel för en ledningsgrupp eller för en grupp arbetslagsledare eller pedagoger – och den utformas efter just de behov som den/de handledda har.

Grupphandledning görs ofta med det dubbla syftet att utveckla yrkeskompetensen och att stärka relationer och samarbete i gruppen. Som handledare är min uppgift att se de kompetenser som finns i gruppen och att stärka gruppens samverkan, samt i vissa fall att utmana en grupp som fastnat i det ena eller andra avseendet.

Enskild coachning för ledare

Som coach går jag bredvid dig som coachas – inte framför och leder eller bakom och driver på. Oftast är det jobbet som står i centrum: att stötta dig att ta dig från punkt A (nuläge) till punkt B (framtida mål). Men arbetet och det privata hänger ihop, så coachningen utformas efter just dina behov.

Chefs-/ledarskapscoachningen startar med att du utifrån dina behov, önskningar och drömmar formulerar målen för coachningen. Kanske vill du sedan gå vidare med delmål, handlingsplan och tidplan – eller så föredrar du en mindre strukturerad coachning. Det är dina värderingar, behov och medvetna val som utgör kärnan i din chefscoachning. Jag finns där för att ge dig det stöd du behöver.

 

Sagt om Peter Fowelin

Rektors summering efter ett halvårs grupphandledning med skolans arbetslagsledare:

”Min dialog med arbetslagledarna är betydligt bättre nu än i början av läsåret, innan handledningen satte igång. En orsak är att jag upplever att lagledarna har blivit starka som grupp och att de blivit självständiga på ett bra sätt.”

Sagt om Peter av deltagare i grupphandledning på Rektorsprogrammet:
– ”Vår handledare Peter Fowelin är mycket professionell.”
– ”Tack Peter för oerhört kompetent och lyhörd handledning.”
– ”Mycket nöjd med handledarens (Peters) roll. Har fört gruppen ’framåt’ och utmanat oss vid vissa tillfällen.”
– ”Handledaren har varit lugn, tydlig, stödjande. Jag är väldigt nöjd.”
– ”Handledaren har varit mycket bra. Inlyssnande. Klargörande. Metakommunicerande. Följt gruppen ibland. Styrt tydligt.”

Sagt om Peter efter två års handledning av en rektor och två biträdande rektorer i en grundskola i Stockholms stad:
”Under handledningen hos dig har vi fått mycket hjälp att hantera relationerna relationerna oss emellan. Jag undrar verkligen hur det skulle gått om vi inte haft handledningen”, säger rektor (beställare).