Lärarledarskap

Lärarledarskap – ledarskap i klassrummet

Vi vill alla ha arbetsro i klassrummet. Men ibland störs arbetet av konflikter, ”pratighet” eller grupper som inte fungerar. Hur kan jag arbeta med elevgrupper och klasser för att långsiktigt skapa bra förutsättningar för lärande och utveckling? Hur utvecklas ett gott arbetsklimat och självgående klasser? Hur kan jag som pedagog också bli en riktigt bra ledare i klassrummet? I denna kurs i lärarledarskap får du svar på dessa frågor – läs mer om kursens innehåll nedan.

OBS! Denna kurs anpassas i enlighet med beställarens önskemål. Även en öppen variant av denna utbildning erbjuds i form av en heldagsutbildning via Kompetenstjänst: Lärares ledarskap i elevgrupper och arbetslag

Innehåll: ledarstrategier, grupputveckling, normer och regler

Individ- och grupputveckling
 • Individens och gruppens behov
 • Faserna i en grupps utveckling (FIRO och Wheelan)
 • Utveckling av elevers tillit och samspel
Mina ledarstrategier
 • Jag själv och min yrkesidentitet
 • Struktur och ordning
 • Skapa sammanhang
Struliga elever och knepiga situationer
 • Anpassa ditt ledarskap
 • Konsten att läsa av en grupps mognad
 • Så leder du grupper med olika mognad
 • Konsten att hantera konflikter
Så skapas en självgående, effektiv grupp
 • Gemensamma normer, förhållningssätt och värdegrund
 • Samtal som redskap
 • Hur man ger feedback till elever
 • Coachande förhållningssätt

Utbildningen/föreläsningen innehåller teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta modeller som kan användas i vardagen.

Målgrupp: pedagoger/lärare, arbetslag och deras skolledare

Skolledare och pedagoger/lärare inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Kursen/föreläsningen är också lämplig för arbetslag som vill utveckla sitt sätt att arbeta med klasser och grupper.

Mer information och beställning

Hör av dig till kursledaren Peter Fowelin för mer information om fortbildningen i lärarledarskap. Kontaktinfo:  peter@fowelin.com eller telefon 0707-72 85 77.

Sagt om Peter Fowelins kurs i lärarledarskap
 •  ”Det var bra att få konkreta tips och råd om hur man ska hantera knepiga situationer. Kursen kommer att öka professionaliteten i min ledarroll som pedagog.”
 •  ”Jag gillade alla givande diskussioner som lett till reflektioner över mitt eget sätt att vara. Nu förstår jag att jag leder grupper och att de har olika behov, vilket innebär att jag måste anpassa mitt sätt att leda. Jag har fått nya ögon och verktyg.”
 •  ”Jag önskar att alla mina kollegor fick vara med om detta.”

Boktips: ”Från motstånd till möjlighet”

Min bok ”Från motstånd till möjlighet” (Lärarförlaget, 2017) bygger på lösningsinriktat förhållningssätt och innehåller praktiskt användbara modeller och metoder för varje ledare och skola/förskola.

Från motstånd till möjlighet
Från motstånd till möjlighet

Boken riktar sig i första hand till skolledare och ledningsgrupper inom skolans värld, men dess förhållningssätt passar lika bra för ledare inom annan offentlig verksamhet och i näringslivet i övrigt. Beställ ”Från motstånd till möjlighet” direkt från Lärarförlaget.

Sagt om boken:

”I min roll som förskolechef har boken gjort mig mer modig inför att presentera och inleda förändringsarbete och gett mig de kunskaper jag behöver för att optimera mina möjligheter att lyckas förändra tillsammans med mina medarbetare.”
Therese Jangbo, förskolechef Kristianstad kommun