Lärarledarskap

Lärarledarskap – ledarskap i klassrummet

Vi vill alla ha arbetsro i klassrummet. Men ibland störs arbetet av konflikter, ”pratighet” eller grupper som inte fungerar. Hur kan jag arbeta med elevgrupper och klasser för att långsiktigt skapa bra förutsättningar för lärande och utveckling? Hur utvecklas ett gott arbetsklimat och självgående klasser? Hur kan jag som pedagog också bli en riktigt bra ledare i klassrummet? I denna kurs i lärarledarskap får du svar på dessa frågor – läs mer om kursens innehåll nedan.

OBS! Denna kurs anpassas i enlighet med beställarens önskemål. 

Innehåll: ledarstrategier, grupputveckling, normer och regler

Individ- och grupputveckling
 • Individens och gruppens behov
 • Faserna i en grupps utveckling (FIRO och Wheelan)
 • Utveckling av elevers tillit och samspel
Mina ledarstrategier
 • Jag själv och min yrkesidentitet
 • Struktur och ordning
 • Skapa sammanhang
Struliga elever och knepiga situationer
 • Anpassa ditt ledarskap
 • Konsten att läsa av en grupps mognad
 • Så leder du grupper med olika mognad
 • Konsten att hantera konflikter
Så skapas en självgående, effektiv grupp
 • Gemensamma normer, förhållningssätt och värdegrund
 • Samtal som redskap
 • Hur man ger feedback till elever
 • Coachande förhållningssätt

Utbildningen/föreläsningen innehåller teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta modeller som kan användas i vardagen.

Målgrupp: pedagoger/lärare, arbetslag och deras skolledare

Skolledare och pedagoger/lärare inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Kursen/föreläsningen är också lämplig för arbetslag som vill utveckla sitt sätt att arbeta med klasser och grupper.

Mer information och beställning

Hör av dig till mig för mer information om fortbildningen i lärarledarskap. Kontaktinfo:  peter@fowelin.com eller telefon 0707-72 85 77.

Omdömen om denna utbildnding

Sagt om kursen i lärarledarskap:
 •  ”Det var bra att få konkreta tips och råd om hur man ska hantera knepiga situationer. Kursen kommer att öka professionaliteten i min ledarroll som pedagog.”
 •  ”Jag gillade alla givande diskussioner som lett till reflektioner över mitt eget sätt att vara. Nu förstår jag att jag leder grupper och att de har olika behov, vilket innebär att jag måste anpassa mitt sätt att leda. Jag har fått nya ögon och verktyg.”
 •  ”Jag önskar att alla mina kollegor fick vara med om detta.”

Boktips

Min bok Att leda förändringsarbete i förskola och skola (Lärarförlaget, 2024) bygger på lösningsinriktat förhållningssätt och innehåller praktiskt användbara modeller och metoder för varje ledare i skolans värld.

Att leda förändringsarbete i förskola och skola

Boken riktar sig i första hand till skolledare, ledningsgrupper och arbetslags- och utvecklingsledare eller motsvarande. Beställ ”Att leda förändringsarbete i förskola och skola” direkt från Lärarförlaget.

Bibliotekens recensionstjänst om boken:
”Det är uppenbart att författaren vet vad han talar om (…). Idéer, förslag, metoder och erfarenheter förmedlas tydligt med ett smidigt språk. Värdet av ledarens inre självrannsakande emotionella kompass, samverkan, ödmjukhet, närvaro, lyhördhet och helhetsperspektiv betonas med sympatisk emfas. (…) 60 intressanta referenshänvisningar avslutar denna utmärkta ledarskapsbok.”
Helhetsbetyg 4 (av 5) – Mycket bra! Ur Btj-häftet nr 7, 2024.