Böcker om ledarskap och mindfulness

Att leda förändringsarbete i förskola och skola

Min bok Att leda förändringsarbete i förskola och skola (Lärarförlaget, 2024) handlar om hur man leder förändringsarbete och om hållbart ledarskap. I boken presenteras praktiska tillvägagångssätt baserade på aktuell forskning, intervjuer med skolledare samt förändringsmodeller som anpassats för förskola och skola. Modellerna utgår bland annat från lösningsfokuserat ledarskap, där motstånd ses som en naturlig del i förändringsarbetet – och kan vändas till nya möjligheter.

Boken riktar sig till skolledare, ledningsgrupper, arbetslagsledare och medarbetare som på annat sätt deltar i ledningsarbetet i förskola och skola, men även till andra chefer och ledare. Läs mer om boken på Lärarförlaget, se till exempel förteckningen över bokens alla kapitel. Där kan också boken beställas, liksom i övrig nätbokhandel (Adlibris, Bokus). 

Läsarkommentar om bokens andra utgåva (2017): ”Vi använder boken i Lärarförbundets kurs ’Chef och ledarskap’. Där har vi ett arbetspass om förändringsarbete och då plockar vi matnyttiga delar ur boken. Innehållet är förankrat i verkligheten och alla har nytta av kunskaperna. I avsnittet om konsten att ställa rätt frågor finns matnyttigt som jag själv använt i medarbetarsamtal.” 
Lotta Strand, Enhetschef Mångfaldsenheten, Tyresö kommun

Läsarkommentar om bokens första utgåva (2012): ”I min roll som förskolechef har boken gjort mig mer modig inför att presentera och inleda förändringsarbete och gett mig de kunskaper jag behöver för att optimera mina möjligheter att lyckas förändra tillsammans med mina medarbetare.”
Therese Jangbo, förskolechef Kristianstad kommun

Att leda förändringsarbete i förskola och skola

Bibliotekens recensionstjänst om boken:
”Det är uppenbart att författaren vet vad han talar om (…). Idéer, förslag, metoder och erfarenheter förmedlas tydligt med ett smidigt språk. Värdet av ledarens inre självrannsakande emotionella kompass, samverkan, ödmjukhet, närvaro, lyhördhet och helhetsperspektiv betonas med sympatisk emfas. (…) 60 intressanta referenshänvisningar avslutar denna utmärkta ledarskapsbok.”
Helhetsbetyg 4 (av 5) – Mycket bra! Ur Btj-häftet nr 7, 2024.

Mindfulness i klassrummet

Jag driver också sedan våren 2011 Dana Förlag. Utgivningen inriktar sig till att börja mot mindfulness och personligt eller inre ledarskap utifrån ett holistiskt och existentiellt perspektiv. Min bok Mindfulness i klassrummet – steg för steg gavs ut på Dana Förlag 2011 och kom i en ny, utökad utgåva 2021. Boken beställs enklast på Dana Förlags hemsida, men kan också beställas av Adlibris, Bokus och i övrig nätbokhandel.

”Jag hade inte kunnat önska mig en mer tydlig, informativ och praktisk bok om mindfulness i skolan. Peter Fowelin fångar förhållningssättet i mindfulness bra, utan att vare sig krångla till det eller trivialisera. Alla övningar är också en guldgruva.  Mindfulness i klassrummet bidrar till att bryta mark, så att allt fler pedagoger kommer att våga använda sig av mindfulness i arbetet med barn och unga.” Ola Lundström, lärare i mindfulness och meditation, f.d. gymnasielärare

Mindfulness i klassrummet

Mindfulnessövningar för ungdomar (cd)

I samarbete med Mindfulnesscenter AB har jag gett ut cd:n Mindfulnessövningar för ungdomar, som kan beställas från Dana Förlags hemsida. Skivan innehåller guidade övningar som är speciellt framtagna för att ge ungdomar verktyg för att hantera sin stress, sova bättre samt öka sin koncentrationsförmåga.

”Fantastiskt fin cd ’Mindfulnessövningar för ungdomar’. Tack!” Åsa Viklund, 2015-10-18

Mindfulnessövningar för ungdomar
Mindfulnessövningar för ungdomar