Konflikthantering i skolan

Fortbildning: Konflikthantering i skolan

Med fortbildningen Konflikthantering i skolan rustas lärare och annan skolpersonal för att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Konflikthantering och konfliktlösning är inte så svårt som många tror. Några portioner beslutsamhet, lugn, nyfikenhet, och en bra samtalsmetod att hålla sig till – mer än så behövs egentligen inte. Lösta konflikter stärker dialogen och kontakten på en skola, mellan eleverna, mellan pedagoger och elever samt kollegerna sinsemellan. Läs mer om fortbildningens innehållet nedan.

Innehåll: vad är en konflikt, metoder för konflikthantering m.m.

Vad är en konflikt?
 • Konflikter – en definition
 • Att göra en konfliktdiagnos
 • När är en konflikt löst – och vem avgör det?
Hur reagerar vi i konflikter?
 • Försvarsbeteenden vid konflikter
 • Hur reagerar du själv i en konflikt – och när andra har en konflikt?
 • Konsten att agera vuxet i en konflikt
Konflikter i skol- och undervisningssammanhang
 • Olika typer av konflikter i skolsammanhang
 • Vad vi vinner vi på att kunna lösa konflikter
 • Konflikters roll i gruppens utveckling
En metod för konflikthantering och svåra samtal
 • Konsten att lösa konflikter – personliga egenskaper och förutsättningar
 • En samtalsmodell för konflikthantering
 • Medling: konsten att medla i en konflikt
 • Fallgropar vid konflikthantering
 • Etik vid konflikter i skolsammanhang

Fortbildningen Konflikthantering i skolan innehåller teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg och modeller att använda i vardagen. Utbildningen kan ske i form av hel- eller halvdagsfortbildning.

Målgrupp: pedagoger och skolledare inom förskola och skola

Skolledare och pedagoger/lärare inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Fortbildningen Konflikthantering i skolan är också lämplig för arbetslag som vill utveckla sitt sätt att arbeta tillsammans och med eleverna.

Mer information och beställning

Hör av dig till kursledaren Peter Fowelin för mer information av fortbildningen Konflikthantering i skolan. Kontaktinfo: peter@fowelin.com eller telefon 0707-72 85 77.

Sagt om Peter Fowelins kurs Konflikthantering i skolan
 •  ”Det har varit en bra blandning mellan teori, övningar och verktyg som vi kan använda i vardagen.”
 •  ”Vi har fått konkreta verktyg som vi kan använda oss av i vardagen: Både att få en enkel modell för tydlig kommunikation, som man alltid kan ha i bakfickan, och en mer utförlig medlingsmodell.”
 •  ”Vi tar med oss det vi fått lära oss om fallgropar vid hantering av barnens konflikter, till exempel vikten av att inte ta ställning för vem som har rätt eller fel, utan att vara neutral när vi hjälper barnen att lösa sina konflikter.”

 

Boktips: ”Från motstånd till möjlighet”

Min bok ”Från motstånd till möjlighet” (Lärarförlaget, 2017) bygger på lösningsinriktat förhållningssätt och innehåller praktiskt användbara modeller och metoder för varje ledare.

Från motstånd till möjlighet
Från motstånd till möjlighet

Boken riktar sig i första hand till skolledare och ledningsgrupper inom skolans värld, men dess förhållningssätt passar lika bra för ledare inom annan offentlig verksamhet och i näringslivet i övrigt. Beställ ”Från motstånd till möjlighet” direkt från Lärarförlaget.

Sagt om boken:

”I min roll som förskolechef har boken gjort mig mer modig inför att presentera och inleda förändringsarbete och gett mig de kunskaper jag behöver för att optimera mina möjligheter att lyckas förändra tillsammans med mina medarbetare.”
Therese Jangbo, förskolechef Kristianstad kommun