Från motstånd till möjlighet

Workshop: Framgångsrikt förändringsarbete

Du har satt igång en förändring i din arbetsgrupp eller arbetsplats, men det blir inte den fart i förändringsarbetet som du hade hoppats. Eller så står du inför en förändring och är osäker på hur den ska genomföras och bli framgångsrik. Under den här workshopen får du tillämpa en steg för steg-modell som sedan kan användas direkt på din arbetsplats. Du får lära dig hur du kan vända motstånd till möjligheter i exempelvis en ledningsgrupp, ett arbetslag eller på en hel arbetsplats.

Workshopen genomförs under en halvdag och innehåller både teoretisk genomgång och tillämpning av modellen i grupp. Innehållet i workshopen kan anpassas till de utmaningar som just din organisation står inför. Modellen bygger på lösningsfokuserat ledarskap, som är ett effektivt sätt att skapa förutsättningar för förändring och utveckling. Workshopen bygger på min bok Att leda förändringsarbete i förskola och skola – från motstånd till möjlighet (Lärarförlaget, 2024).

Innehåll: förändringsarbete steg för steg, lösningsinriktat ledarskap m.m.

Lösningsfokus vs problemfokus
 • Se vägen som leder framåt
 • Att bygga på den önskade framtiden
 • Arbeta med de ”gröna” människorna
 • Den lösningsfokuserade verktygslådan
Lösningsfokuserat ledarskap i korthet
 • Förändring sker hela tiden
 • Små förändringar kan leda till stora resultat
 • Inga ”problem” händer hela tiden
 • Ledtrådar till lösningen finns rakt framför dig
 • Var lösningsfokuserad, inte lösningsforcerad
Förändringsarbetet – steg för steg
 • Beskriv visionen
 • Identifiera ett mål
 • Skaffa fram supportrar
 • Tydliggör fördelar och utmaningar
 • Peka på framsteg som redan uppnåtts
 • Identifiera styrkor och framgångsfaktorer
Vad är motstånd?
 • Motstånd är naturligt
 • Motstånd är inget hinder
 • Motstånd är energi
 • Så länge det finns energi finns det hopp!

Syfte: verktyg för att lyckas med förändringsarbete

Hur gör vi för att verkligen lyckas med ett förändringsarbete? Hur skapas en förändringsbenägen kultur bland medarbetarna i en grupp eller på en hel arbetsplats? Under en halvdags workshop får du svar på dessa frågor genom både teoretisk genomgång och en praktiskt tillämpbar modell för förändringsarbete i grupp.

Målgrupp: ledningsgrupper m.fl.

Ledningsgrupper, projektgrupper och andra ledare eller chefer som deltar i eller ansvarar för förändringsarbete i en organisation.

Mer information och beställning

Hör av dig till workshopledaren Peter Fowelin. Kontaktinfo:  peter@fowelin.com eller telefon 0707-72 85 77. Workshopen bygger på min bok Att leda förändringsarbete i förskola och skola – från motstånd till möjlighet (Lärarförlaget, 2024).

Boktips

Min bok Att leda förändringsarbete i förskola och skola (Lärarförlaget, 2024) bygger på lösningsinriktat förhållningssätt och innehåller praktiskt användbara modeller och metoder för varje ledare.

Att leda förändringsarbete i förskola och skola

Boken riktar sig i första hand till skolledare och ledningsgrupper inom skolans värld, men dess förhållningssätt passar lika bra för ledare inom annan offentlig verksamhet och i näringslivet i övrigt. Beställ ”Att leda förändringsarbete i förskola och skola” direkt från Lärarförlaget.

Sagt om bokens förra utgåva:

”I min roll som förskolechef har boken gjort mig mer modig inför att presentera och inleda förändringsarbete och gett mig de kunskaper jag behöver för att optimera mina möjligheter att lyckas förändra tillsammans med mina medarbetare.”
Therese Jangbo, förskolechef Kristianstad kommun