Mindfulness i skolan

Fortbildning: Mindfulness i skolan

Stress, prestationskrav och hög arbetsbelastning försvårar för oss alla att göra ett bra jobb, både i kontakt med eleverna och med kollegerna på skolan. Mindfulness – eller medveten närvaro – är ett enkelt och effektivt sätt att hitta lugn och sinnesnärvaro i vardagen. När du lär dig att vara medvetet närvarande i nuet kan du samtidigt bli både fokuserad och avslappnad. Lär dig detta förhållningssätt – och tillämpa det sedan på både dig själv och dina elever.

Peter Fowelin håller såväl hel- och halvdagsfortbildningar som kvällsföreläsningar om mindfulness. Syftet med fortbildningen är dels att ge deltagarna redskap att hantera sin arbetssituation och öka sin livskvalitet, dels att inspirera pedagoger att tillämpa mindfulness i sina barn- och elevgrupper.

Utbildningen/föreläsningen innehåller inslag av teoretisk genomgång, praktiska övningar, dialog och gemensam reflektion. Vi har också en längre kurs som bygger på att deltagarna träffas vid flera kurstillfällen, och att de däremellan själva tillämpar mindfulnessbaserade övningar och metoder.

OBS! Denna kurs anpassas i enlighet med beställarens önskemål. Här kan du lyssna på podden Psykoterapeuterna i ett samtal med Peter om mindfulness.

Innehåll: hantera stress, träna dig i medveten närvaro m.m.

Konsten att leva i nuet
 • Ta en sak i taget – och njut av det som är
 • Tanke, kropp och känsla – hitta dina inre resurser
 • En överraskande väg till kunskap – utan grubblerier
Ta kontrollen över din autopilot
 • Acceptera dig själv – och lär dig göra nya val i vardagen
 • Andningen – ditt bästa redskap för lugn och närvaro
 • Att upptäcka sin inre frihet
Vad säger forskningen?
 • Så fungerar kroppen och hjärnan
 • Påvisade effekter av att tillämpa mindfulness
Hantera stress och oro
 • Acceptera det som är
 • Var snäll mot dig själv – och mot andra
 • Bli vän med dina känslor
Att träna sig i medveten närvaro
 • 10 minuter om dagen kan förändra ditt liv
 • Övningar och metoder
 • Tips om självträningsprogram
 • Vad blir det för skillnad i vardagen när jag använder mindfulness?
Mindfulness i klassrummet
 • En väg till ökad koncentrationsförmåga och
  lugn i klassrummet
 • Hjälp eleverna att hantera stress och oro
 • Hur gör jag? Konkreta och enkla övningar

Målgrupp: all pedagogisk personal

All pedagogisk och övrig personal och från förskola till gymnasiet.

Mer information och beställning

Hör av dig till kursledaren Peter Fowelin, författare till boken Mindfulness i klassrummet (Dana Förlag, 2021). Kontaktinfo:  peter@fowelin.com eller telefon 0707- 72 85 77.

 •  

Boktips

Min bok Mindfulness i klassrummet – steg för steg (Dana Förlag, 2021) är skriven för lärare och andra pedagoger från förskolan till gymnasiet. Beställ boken här.

Mindfulness i klassrummet – steg för steg
Cd: Mindfulnessövningar för ungdomar

Cd:n Mindfulnessövningar för ungdomar har jag gett ut tillsammans med gett ut tillsammans med Ola Schenström på Mindfulnesscenter AB. Beställ cd:n här.

Sagt om Peter Fowelins kurs
 • ”Det är härligt att höra personalen säga att de har blivit mycket lugnare av att ta till sig metoderna i mindfulnesskursen. Tänk att så enkla metoder kan ge så snabba och tydliga resultat.” (Sagt av rektor/beställare.)
 • ”Du fick 100%  i ’nöjd-åhörarindex’. Tack Peter för en intressant och oerhört givande dag!” (Förskolechef efter studiedag om mindfulness på hennes förskola.)