Synsätt och fler tjänster

Är du också en krigare?

När jag för ett antal år sedan hade ett krävande chefsuppdrag fick jag mycket uppskattning från den organisation jag arbetade i. Varje kväll när jag åkte hem, ofta efter en arbetsdag på tio timmar eller mer, klappade jag mig själv på axeln och berömde mig själv för dagens insatser.

Jag var som en krigare. Varje dag var ett nytt slag, och mitt mål var att samla så många troféer i form av slutförda arbetsuppgifter som möjligt. Men priset var högt, för jag slet sakta men säkert ner mig själv.

Från duktig till klok

Nu vet jag att detta självförbrännande sätt att arbeta är en vanlig fälla för både oerfarna och erfarna chefer. Man vill så gärna vara duktig, och organisationen och överordnade chefer drar gärna nytta av det. Men trots att jag anade att något var fel kunde jag inte se något annat sätt att utföra uppdraget på. Jag såg inga alternativ till det jag gjorde.

När jag började arbeta som ledarskapskonsult 2005 hade jag förstått att det finns en annan väg, och en 4-årig utbildning till organisationskonsult och ledarskapskonsult fick pusselbitarna att falla på plats. I boken Att leda förändringsarbete i förskola och skola (Lärarförlaget, 2024), som handlar om att leda förändringsarbete med lösningsorienterade metoder, presenterar jag en del av pusselbitarna.

Det finns en annan väg

Kanske vågade jag se baksidorna först när jag upptäckte att det faktiskt finns alternativ: Att det finns en väg som innebär att man lyssnar på sina egna behov och gränser, och där man långsiktigt bygger upp gruppens kompetens och känsla av ansvar. ”Man kan ändå inte ha kontroll på allt”, som en rektor med en tydlig och väl fungerande ledningsorganisation konstaterade.

Erfarenheterna som chef har jag god nytta av som ledarskapskonsult, inte bara när jag stöttar enskilda chefer utan också för att förstå de dolda mekanismer som styr beteendet hos chefer och medarbetare. Dialogen, öppenheten och tydligheten i ett äkta kommunikativt och lösningsorienterat ledarskap är det bästa sättet att skapa arbetsglädje, respekt och ömsesidigt ansvarstagande på en arbetsplats.

Lösningsorienterat ledarskap ger effekt

Som ledarskapskonsult kan jag verka för det jag själv missade som chef. Och för den delen även det jag lyckades med, för mitt och gruppens resultat var goda. Ledarutveckling, ledarstöd och ledarträning ger effekt, inte minst när chefer och ledare börjar agera mer lösningsorienterat. Det är då, när medarbetarnas och organisationens intressen är i samklang med varandra, som en organisation eller ett företag kan uppnå verkligt goda resultat.

Jag erbjuder också …

  • Ledningsstöd och ledningsgruppsutveckling: Coachning av vd och ledningsgrupp, både individuellt och för att stödja ledningsgruppens förmåga till övergripande perspektiv och gemensamma budskap.
  • Design av mötesformer, medarbetarsamtal m.m. med syftet att stärka dialogen i organisationen och fånga in medarbetarnas synpunkter och behov.
  • Ledarutveckling, ledarstöd och ledarträning med syfte att få chefer och ledare i hela organisationen att agera mer kommunikativt.
  • Utformande av såväl strategiska budskap som mer vardaglig kommunikation, t.ex. på intranät och i e-post.