Mindfulness – mina tjänster

Mindfulness i skolan

Stress, prestationskrav och hög arbetsbelastning försvårar för oss alla att göra ett bra jobb, både i kontakt med eleverna och med kollegerna på skolan. Mindfulness – eller medveten närvaro – är ett enkelt och effektivt sätt att hitta lugn och sinnesnärvaro i vardagen. Läs mer här om hur du kan använda mindfulness i skolan, tillsammans med eleverna eller för att hantera stress och hög arbetsbelastning för dig som pedagog eller skolledare.

Mindfulness på arbetsplatsen

Behöver du eller dina medarbetare mindfulness för att hantera stress och höga krav – eller för att utveckla ledarskapet? Mindfulness är dessutom ett ledarskapsverktyg som får alltmer uppmärksamhet, både i USA och här i Sverige. Läs mer här om hur mindfulness kan bidra till ett gott ledarskap och en välfungerande arbetsplats för alla medarbetare.

Min bok ”Att leda förändringsarbete i förskola och skola – från motstånd till möjlighet” (Lärarförlaget, 2024) innehåller ett kapitel om hur mindfulness kan bidra till ett autentiskt och hållbart ledarskap. Här kan du också lyssna på podden Psykoterapeuterna i ett samtal med Peter om mindfulness.

Boktips: ”Mindfulness i klassrummet”

Min bok Mindfulness i klassrummet – steg för steg (Dana Förlag, 2021) är skriven för lärare och andra pedagoger från förskolan till gymnasiet.

Mindfulness i klassrummet

Som läsare vägleds du i hur mindfulness kan användas i arbetet med barn och ungdomar för att minska deras stress, oro och koncentrationssvårigheter. Alla som arbetar med barn och ungdomar har behållning av boken och dess många övningar. Boken fungerar också som inspiration för pedagoger som vill introducera mindfulness i vuxenpedagogiska sammanhang.